אודות הארגון הבינלאומי

®FPSB היא המועצה הבינלאומית הקובעת ומסדירה את התקנים לתכנון פיננסי כמקצוע גלובלי והמסמיכה הבלעדית של מתכננים פיננסים מקצועיים ®CFP – סמל למצוינות בינלאומית בתכנון פיננסי

וועדת הסטנדרטים (Financial Planners Standard Board-FPSB), הוא גוף נבחר המרכז ארגוני מתכננים פיננסים מוסמכים CFP מכל רחבי העולם ומפתח בעזרתם סטנדרטים מקצועיים, יכולות ואתיקה מקצועית שיקדמו הכרה בתכנון פיננסי כמקצוע גלובלי.

FPSB היא המסמיכה הבלעדית לתעודת CFP- Certified Financial Planner 

במסגרת זו, מגדיר הארגון את מסמכי הייסוד של כלל הארגונים המקומיים המייצגים אותו ומהווה את הסמכות לאשר את הקוד האתי ואת הפרקטיקות המחייבות לכל המתכננים המוסמכים בעולם. 

חזון

למסד את התכנון הפיננסי כמקצוע גלובלי ואת סמל CFP כתו איכות בינלאומי למצוינות בתכנון פיננסי.

יעדי

לעזור לקהילה הבינלאומית ע"י מיסוד, תמיכה, וקידום סטנדרטים בינלאומיים בתכנון פיננסי. מחויבות למצוינות המיוצגת ע"י תו התקן למקצועיות והצטיינות CFP – Certified Financial Planner