אודות לשכת המתכננים הפיננסים

לשכת המתכננים הפיננסים היא הגוף היציג של מתכננים פיננסיים מוסמכים ®CFP ונציגו של הארגון הבינלאומי ®FPSB בישראל

הלשכה הישראלית – לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל, הינה בעלת הזכויות בסימן הרשום להסמכת מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) בישראל. הלשכה מגדירה סטנדרטיים מקצועיים וקוד אתי מחייב לחבריה ומנהלת ומאשרת תוכניות הכשרה ותוכניות המשך. בנוסף, הלשכה מהווה סמכות שיפוט פנימית לחבריה ופוסקת בקובלנות של לקוחות בהליך שאינו פלילי.

היתרונות הגלומים בהצטרפות ללשכת המתכננים הפיננסים בישראל

מטרות הארגון