site-header-2

אודי קינן CFP

אזור מתן שירות: כל הארץ

תחום התמחות

תכנון פיננסי, תכנון השקעות, פרישה.

בנימה אישית

בעל ניסיון רב בתפקידים שונים בשוק ההון, בשוק המוסדי  והפרטי. מטרתי העיקרית, היא לסייע ללקוחותי להגיע לשליטה והישגים פיננסים טובים ככל שאוכל, על מנת שיוכלו לפרוש עם עתודות פיננסיות ,אשר יאפשרו להנות משנות הפרישה בביטחון. בבואי לספק פתרונות ללקוחותי אני מתייחס למירב הפרמטרים העשויים להשפיע על השגת יעדיהם.

צור קשר

תארים והסמכות