business people group joining hands and stay as team in circle  and representing concept of friendship and teamwork

אלמוג רובין CFP

מתכנן פיננסי מוסמך

אזור מתן שירות: כל הארץ

תחום התמחות

פנסיה , השקעות כספים , קופות גמל והשתלמות , חסכונות הגנות וביטוח ברמת האדם והמשפחה – בריאות, אובדן כושר עבודה ועוד .

בנימה אישית

התחושה הזאת של לקום בבוקר ולשנות את העולם – להשפיע על חיי אנשים ולהוביל אותם בדרך החשובה ל 2 מטרות העל :

1. להגדיל את עמודת הנכסים שלהם , דרך מוצרים קיימים כמו פנסיה או דרך מקומות נכונים לחסוך ולהשקיע עבורם ועבור הילדים שלהם.

2. לבנות הגנה מתאימה לאדם ומשפחתו – כל מה שקשור לביטוח – מה מתאים , למי  ומתי , והכי חשוב להבין בעברית מה קיים ומה זה נותן.

לשפר את חייהם של אנשים מידי יום זוהי דרך החיים שאני מאמין בה!

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »

תארים והסמכות

מידע מקצועי בוידאו

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »