ועדת האתיקה – לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל.

מטרת ועדת האתיקה:

מטרת ועדת האתיקה היא לוודא, כי סוגיות הנוגעות לתהליכי ההתנהלות והתנהגותם של בעלי הסמכה נבדקו באופן סביר, ולהגן על הציבור מפני התנהלות לא מקצועית ו/או לא מוסרית של בעלי הסמכה מטעם הלשכה. המטרה העיקרית של ועדת האתיקה היא לאכוף את הקוד האתי. באחריות ועדת האתיקה לפעול על פי הנהלים בניהול עסקיה, ועדת האתיקה תהיה אחראית גם לקביעה סופית בכל הקשור למדיניות ניגודי העניינים בלשכה.

אכיפת הקוד האתי

ועדת האתיקה תקבל ותבחן תלונות על הפרות אתיות, ותחליט על פעולות מתאימות, לרבות סנקציות וביטול תלונה.

היקף הסמכות של הועדה

ועדת האתיקה תחקור תלונות שהוגשו נגד מי שרשום כחבר לשכה במועד הגשת התלונה, ותחליט בעניין התלונה.

לקוח / מתכנן שמעוניין להגיש תלונה, נא לשלוח למייל: [email protected]

 

חברי הועדה:

יחיאל קדם – יו"ר

ברוס רפפורט – חבר

אורן אבני – חבר

אדי קודלש – חבר

גדי ברקאי – חבר

צור קשר

אודות

מרכז מידע

הירשמו לניוזלטר שלנו

אם ידע הוא כוח שמרו על כושר והישארו מעודכנים