הרצאה של נועם ברכה מנכ"ל קרנות ההשקעה בהלמן אלדובי: השקעה ב'קרן קולר' ללקוחות כשירים

ההרצאה מיועדת לצפייה לחברי הלשכה בלבד. אין להעביר את ההרצאה או הנאמר בה למשקיעים שאינם כשירים!

דילוג לתוכן