business people group joining hands and stay as team in circle  and representing concept of friendship and teamwork

מאיהלי סטמקר CFP

מתכננת פיננסית מוסמכת

אזור מתן שירות: כל הארץ

תחום התמחות

תכנון פיננסי הוליסטי

ליווי משפחות לצמיחה כלכלית

בנימה אישית

מלווה משפחות ויחידים לבניית תכנית כלכלית אסטרטגית להשגת היעדים והמטרות שלהן תוך שינוי ההתנהלות וההתנהגות הכלכלית באמצעות הרגלים מקדמים חדשים במקום אלה הבולמים אותם. הליווי כולל מתן כלים פשוטים לקבלת שליטה על המצב הכלכלי ולבניית תכנית למימוש היעדים העתידיים בטווח הקרוב/ הבינוני והארוך. כ"כ הבנת תמונת המצוי, ובניית תמונת הרצוי תוך הקשבה מלאה לצרכי המשפחה הספציפית ולרצונותיה.

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »

תארים והסמכות

הסבר על וידאו

מאמרים ומידע מקצועי

ערכו של התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי אישי מציע הרבה יותר מאשר המלצה על מבנה תיק השקעות. בתחום הפיננסי ביצועים של תיק הנכסים הוא לעתים קרובות המדד היחיד לערך המיוחס

קרא עוד »