You are currently viewing עזיבה עבודה וטיפול בפיצויים
Portrait of happy senior couple looking at globe

עזיבה עבודה וטיפול בפיצויים

האם אתם אחראיים לכסף שלכם? בתקופה זו רבים מאבדים את מקום עבודתם והדבר האחרון שמטריד אותם הוא נושא הפיצויים בחיסכון הפנסיוני. למה חשוב להבין את כל האפשרויות שיש לכם בטיפול בפיצויי פרישה? כי כל החלטה שתקבלו משפיעה לכם על הצבירה, על הקצבה הפנסיונית ועל מדיניות המס שתהיה לכם בפרישה.

החלטתם לפרוש ממקום העבודה או שפיטרו אתכם? הנה כל מה שאתם חייבים לדעת!

  1. פיצויים מהווים כשליש מהחיסכון הפנסיוני שלכם, היות וזה המצב משיכת הפיצויים בהכרח מקטינה לכם את הצבירה וכתוצאה מכך גם את הקצבה הפנסיונית שתקבלו.
  2. כמה אתם יכולים למשוך בפטור? נכון לשנת 2020 אתם יכולים למשוך 12,400 ש"ח לכל שנת עבודה ללא מס. כל מה שמעבר לתקרה זו יהיה חייב במס.
  3. איך זה פוגע במס בגיל הפרישה? שאלה מעולה! אני רוצה להכיר לכם את נוסחת הקיזוז (תחפשו עליה עוד חומר באינטרנט – יש המון חומר קריאה).

נוסחת הקיזוז אומרת דבר כזה – על כל 1 שקל פיצויים שמשכתם בפטור ב- 32 שנות עבודה שלפני הפרישה שלכם את מאבדים 1.35 ש"ח מהפטור שמגיע לכם בפנסיה.

כמה פטור מגיע בפנסיה?

נכון לשנת 2020 הפטור עומד על 796,536 ש"ח. המשמעות היא שאם משכתם בשנת 2020 מאה אלף ש"ח פיצויים פטורים ירדו לכם מהפטור 135,000 ש"ח.

איך זה קשור לקצבה?

חשוב להבין שעל פי פקודת מס הכנסה, קצבת פנסיה חייבת במס אלא אם יש עליה פטור. איזה פטור יש על הקצבה? יש נקודות זיכוי (2.5 נק' לגבר ו- 2.75 נק' לאשה) ופטור שמגיע על פי תיקון 190 (קצבה מזכה לאחר הפעלת נוסחת הקיזוז).

איך זה בא לידי ביטוי במספרים?

נניח שיש לגבר יש קצבה חודשית בפנסיה בסך 10,000 ש"ח

משך ב- 32 שנות עבודתו 250,000 ש"ח פיצויים.

כמה מס ישלם על הקצבה שלו?

היות ומשך 250,000 ש"ח רואים את זה כאילו משך 337,500 ש"ח

מפחיתים את זה מהפטור הכולל שיש לו 796,536 ש"ח – נשאר הון פטור בגובה 459,036 ש"ח

במונחי קצבה זה אומר שהפטור שמגיע לו מבחינת תיקון 190 הוא 2,550 ש"ח

כלומר הקצבה היא 10,000 ש"ח ומתוכם 2,550 יהיו פטורים ממס. אם לא היה מושך היה מקבל פטור על הקצבה בגובה 4,425 ש"ח (כמעט כפול!).

מה אפשר לעשות כדי לא לפגוע בפטור ממס?

בכל עזיבת עבודה אתם יכולים לקבל החלטה באמצעות טופס 161א, האפשרויות שלכם הם:

א. לייעד את הכסף לרצף קצבה

ב. לייעד את הכסף לרצף מעסיקים (רצף פיצויים)

ג. למשוך את הפיצויים עם פטור (עד תקרה)

ד. למשוך את הפיצויים ולשלם עליהם מס גם על החלק הפטור

ה. כל שילוב בין 4 האפשרויות האלה (כ- 14 אופציות).

מה הכי טוב עבורכם?

ללכת ולהתייעץ עם מתכנן פיננסי שעוסק בתכנון פרישה כדי לעזור לכם לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבורכם. אי קבלת החלטה יכולה לפגוע בכם בעתיד (למרות שאי החלטה היום אוטומטית מייעדת את הכסף לרצף קצבה עד תקרה מסויימת). לכן אני ממליץ בכל מצב ללכת ולהתייעץ ולהיות זה שמחליט מה קורה לכסף.

נכתב ע"י פיטר הוד, MBA ומתכנן פיננסי מוסמך CFP

חבר הוועד מנהל בלשכת מתכננים פיננסיים בישראל FPAI