על ההסמכה למתכננים הפיננסים

הסמכת המתכננים נמשכת כשנה וחצי ובסופה מבחן הסמכה מסכם

הסמכת המתכננים נמשכת כשנה וחצי ומורכבת מ-7 יחידות לימוד תיאורטיות ובהמשכן יחידת תרגול מעשית. במהלך הלמידה, רוכשים הלומדים את כלל הכישורים והידע, בהיבט התיארוטי וגם זה המעשי, הנדרשים למתן השירות ללקוחתיהם. בנוסף, הם נדרשים להגיע לרמה גבוהה בתוכנת אקסל לצורך הקניית היכולת לפיתוח חישובים והערכות נדרשות שהם יחודיים לכל לקוח.

אלו הן יחידות הלימוד ונושאיהן:
  1. מבוא והיכרות – למידת עולם המושגים של המתכנן, תפקידו וחובותיו
  2. משפט וחקיקה – היכרות עם הסביבה המשפטית המורכבת בה פועל המתכנן ועליה כפופים מוצרי הלקוח
  3. השקעות – ניתוח ההשקעות, הערכות תשואה וסיכון, הכרת עולם המוצרים בארץ ובעולם
  4. מוצרים והגנות – הכרת מוצרי הביטוח והפנסיה לדורותיהם
  5. מיסוי – הבנת מערך המיסוי החל על תושבי ישראל, על נכסים פנסיוניים ופיננסיים, במהלך ההפקדות והמשיכות
  6. תכנון וניהול פרישה – דגש מיוחד על תכנון הפרישה ועל משמעויות תהליך הפרישה לגמלאות, וניהול תזרים אחריו
  7. כלכלת משפחה וניהול מצבת חוב – ניתוח רמת המחיה וסגנון החיים של הלקוח וניתוח מצבות החוב
  8. סדנה מעשית – הבאת כל הידע הנ"ל לכל יכולת טיפול בלקוח, פיתוח תוכנית פיננסית וגיבוש המלצות

בגמר תהליך הלמידה נדרשים המתכננים להגיש: עבודת גמר סמינריונית בתחומים הפיננסיים, תיק תכנון לדוגמה ואף לעמוד במבחן גמר מסכם. המבחן עורך כ-7 שעות ומורכב חציו משאלות ידע ותרגול וחציו האחר משאלות ניתוח על לקוח לדוגמה.

Financial report