תמצית הקוד האתי והפרקטיקה המחייבת של מתכננן פיננסי מוסמך

להלן הקוד האתי של "איגוד מתכננים פיננסים בישראל" המבוסס על הסטנדרטים של הארגון הבינלאומי:

הערך הראשון – האינטרס של הלקוח בקדימות: המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.

הערך השני- כנות ויושרה: המתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית

הערך השלישי- שוויוניות ואובייקטיביות בשירות: המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח.

הערך הרביעי- הגינות ושקיפות: המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי

הערך החמישי- מקצוענות: המתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת

הערך השישי- כשירות: המתכנן יתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותו או בהיקף הסמכות שהוענקה לו.

הערך השביעי- סודיות: המתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות.

הערך השמיני – חריצות: המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה.

דילוג לתוכן