You are currently viewing שלבי התכנון הפיננסי
businessman hand touch virtual graph,chart, diagram

שלבי התכנון הפיננסי

תכנון פיננסי הוליסטי, הינו תהליך מובנה ומסודר שנוצר במטרה לתת מענה ללקוחות שצריכים ליווי פיננסי ארוך טווח. שיטת העבודה של מתכנן פיננסי בישראל ובחו"ל היא בדיוק אותה שיטת עבודה והיא מורכבת מכמה שלבים עיקריים:

  1. השלב הראשון הוא הכרות בין המתכנן הפיננסי לבין הלקוח – בשלב הזה עושים הכרות עם הלקוח, אוספים מידע רלוונטי, מוצגת שיטת העבודה של המתכנן, מוצגים היתרונות של התכנון הפיננסי ותרומתו ללקוח, מוצגת העלות של השירות והחלק החשוב ביותר הוא אבחון הבעיה או האתגרים שהלקוח מתמודד איתם.
  2. השלב השני הוא שלב השערות וניחושים – זהו שלב בו הלקוח מנסה לנחש ולשער מה יהיו הצרכים שלו מהיום והלאה במהלך חייו. במילים אחרות זהו שלב הצבת היעדים והמטרות אך, היות ואנו חיים בעולם של אי ודאות אנחנו מנסים לשער ולנחש מה יהיה ומה נרצה. זהו שלב חשוב מאוד שכן הוא נותן לנו סוג של חזון לחיים שלנו קדימה.
  3. השלב השלישי הוא שלב התכנון – בשלב זה, המתכנן הפיננסי בונה עבור הלקוח תוכנית פיננסית שתהיה 'תפורה' בדיוק לצרכים ולרצונות שלו. זו האסטרטגיה הפיננסית שהלקוח יכול לקחת ולהשתמש בה כדי להגיע ליעדים שלו.
  4. השלב הרביעי הוא שלב היישום והבקרה – בשלב זה מוציאים את התוכנית לפועל ועושים עליה בקרה שאכן הכל מתקדם על פי התכנית. אפשר שהשלב הזה יעשה על ידי המתכנן הפיננסי והצוות שלו או הלקוח ואנשי המקצוע שלו, זאת, לפי בחירתם.

 

אלו הם השלבים העיקריים בתכנון פיננסי כאשר חובה מדי כמה שנים לעשות התאמות ולשנות את התוכנית בהתאם למה שקורה בשטח ובהתאם למה שהלקוח רוצה ויכול.

 

נכתב ע"י פיטר הוד, MBA ומתכנן פיננסי מוסמך CFP

חבר הוועד מנהל בלשכת מתכננים פיננסיים בישראל FPAI