תקינה ורגולציה

תמצית הקוד האתי והפרקטיקה המחייבת של מתכננן פיננסי מוסמך

להלן הקוד האתי של "לשכת המתכננים פיננסים בישראל" המבוסס על הסטנדרטים של הארגון הבינלאומי:
הערך הראשון – האינטרס של הלקוח בקדימות: המתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.
הערך השני- כנות ויושרה: המתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית
הערך השלישי- שוויוניות ואובייקטיביות בשירות: המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח.
הערך הרביעי- הגינות ושקיפות: המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי
הערך החמישי- מקצוענות: המתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת
הערך השישי- כשירות: המתכנן יתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותו או בהיקף הסמכות שהוענקה לו.
הערך השביעי- סודיות: המתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות.
הערך השמיני – חריצות: המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה.

תאור תמציתי של מחוייבות המתכנן המסומך כלפי לקוחותיו

חובות מתכננן פיננסי מוסמך מוגדרות בקוד האתי ובפרקטיקה של המתכננים כפי שמעדכנת אותם לשכת המתכננים מעת לעת. מידע נרחב על החובות והפרקטיקה, ניתן למצוא באתר זה תחת לשונית המתכננים המוסמכים.

תמצית החובות:
  1. חובות שימת האינטרס של הלקוח בקדימות
  2. גילוי מלא ושלם של מלוא ההכנסות למתכנן מהעבודה עם לקוח
  3. חובת ידיעת מגבלות הידע והטיפול רק בתוך הכשירות של הלקוח
       בנוסף, מחויב המתכנן, לשמר את כישוריו המקצועיים על ידי לימודי המשך שנתיים בהיקף של-30 שעות לפחות.
       תחת הפרקטיקה המחייבת של הלשכה, מחויב המתכנן, בעת ביצוע תכנון פיננסי, לתוצרים הבאים:
  1. ביסוס מערכת היחסים עם הלקוח
  2. למידה לעומק של תיק נכסי הלקוח ומחקר כללי
  3. מיפוי המטרות, ההעדפות והסיכונים החשובים ללקוח
  4. ביצוע אנליזה של מטרות הלקוח ותיק הנכסים שלו
  5. הצגת היכולת לעמוד במטרות לפני ואחרי ההמלצות
  6. הצגה ברורה של ההמלצות, הדרך למימושן וכל המשמעויות הקשורות בכך

הזמנת עבודה להכנת תכנית פיננסית

תהליך העבודה הנכון תכנון פיננסי

המותר והאסור בהיבט הרגולטורי
לפי ניסיון בינלאומי ובהתאם למקובל באירופה ) Mipid 2 ( ומדינות מפותחות בעולם
ערך: דן דוברי ועו"ד ג'ון גבע

צור קשר

אודות

מרכז מידע

הירשמו לניוזלטר שלנו

אם ידע הוא כוח שמרו על כושר והישארו מעודכנים