טופס רישום CPD (יח' לימודי המשך) – 2022

לפני מילוי הטופס, מומלץ לעיין בנוהל לימודי ההמשך, המפרט כיצד מתבצע חישוב הנקודות

נא לסמן וי במקומות המתאימים. יש לצרף אישורים בתחתית הטופס במקום המיועד לכך.

כנסים של הלשכה או בשיתוף/מוכרים ע"י הלשכה
כנסים אחרים
קורסים/השתלמויות
הרצאות זום לחברי לשכה
פעילות מקצועית
העלאת קבצים ומסמכים (להעלות הכל בבת אחת)
סיכום נקודות